محافظ موتور

ویژگی های محصول

10 عدد 7,500 تومان
50 عدد 7,500 تومان
100 عدد 7,500 تومان
300 عدد 7,500 تومان
500 عدد 7,500 تومان
بیشتر از 500 عدد 7,500 تومان
توضیحات : محافظ موتور

قطر این محافظ موتور 12.5 سانتی متر می باشد.