موتور ساعت تیک تاک تایوان

نام تایوان 5.5 میل
نوع تیک تاک
اندازه شفت 5.5 میلیمتر
ابعاد موتور 15*5.5*5.5میلیمتر
مصرق باتری 12 ماه
بسته بندی 100 عددی پلی پک و 500 عددی کارتن
کشور سازنده تایوان

قیمت

50 عدد 78.000 ريال
100 عدد 76.000 ريال
300 عدد 74.000 ريال
500 عدد 72.000 ريال
بیشتر از 500 عدد 70.000 ريال