موتور ساعت روان گرد تایوان

نام تایوان 5.5 میل
نوع روان گرد
اندازه شفت 5.5 میلیمتر
ابعاد موتور 15*5.5*5.5میلیمتر
مصرق باتری 12 ماه
بسته بندی 100 عددی پلی پک و 500 عددی کارتن
کشور سازنده تایوان

قیمت

50 عدد 148.000 ريال
100 عدد 146.000 ريال
300 عدد 144.000 ريال
500 عدد 142.000 ريال
بیشتر از 500 عدد 140.000 ريال