پاندول

نام pendulum
نوع
اندازه شفت
ابعاد موتور
مصرق باتری
بسته بندی
کشور سازنده چین

قیمت

50 عدد 80.000 ريال
100 عدد 78.000 ريال
300 عدد 76.000 ريال
500 عدد 74.000 ريال
بیشتر از 500 عدد 72.000 ريال