عقربه مدل 749

نام 749
نوع
اندازه شفت
ابعاد موتور عقربه ساعت 160میلیمتروعقربه دقیقه 209میلیمتر
مصرق باتری
بسته بندی
کشور سازنده

قیمت

قیمت عقربه 100.000 ريال