محافظ موتور

ویژگی های محصول

توضیحات : محافظ موتور

قطر این محافظ موتور 12.5 سانتی متر می باشد.