فروش موتور ساعت و عقربه ساعت دیواری

موتور ساعت دیواری

موتور ساعت دیواری در حال حاضر دو نوع می باشد ، روان گرد و تیک تاک

موتور ساعت دیواری روان گرد یا بی صدا به موتورهایی که ثانیه آنها بصورت متناوب می چرخد و هیچ مکثی ندارد روان گرد گفته می شود که بالتعب دارای کمترین صدا از چهت خوردن چرخ دنده ها به هم می باشد که در هنگام سکوت مطلق دارای صدای پایینی می باشد که گوش انسان در خواب قادر به شنیدن آن نمی باشد .

اما در موتور تیک تاک در هر ثانیه که چرخ دنده ها میچرد مکثی انجام می شود که در این هنگام صدای تیک قابل شنیدن می باشد که این صدا بصورت متناوب موجب آزار گوش انسان مخصوصا هنگام خواب می شود که از حوصله خارج است .

موتورساعت دیواری براساس اندازه شفت

موتور ساعت دیواری بر اساس اندازه شفت :موتور ساعت دیواری دارای ابعاد ۵٫۵*۵٫۵*۱۵ ملیمتر می باشد که این اندازه بین المللی می باشد و کارخانه ها در تمام کشورهای جهان موظف به ساخت موتور ساعت دیواری به این ابعاد می باشند ، در نتیجه ابعاد کلی طول و عرض و ارتفاع بصورت ثابت می باشد .

محصولات
ردیف عکس پشت موتور نام موتور نوع عکس از شفت موتور اندازه شفت یک عقربه رایگان قیمت 50 عددی
1 موتور ساعت روان گرد تایمر 7 میل موتور ساعت روان گرد تایمر 7 میل روان گرد products/September2018/04LHWqOzbzdy2eFDpfYD.jpg 7 میلیمتر 78.000 ريال
2 موتور ساعت روان گرد طرح 12888 - 9 میل موتور ساعت روان گرد طرح 12888 - 9 میل روان گرد products/September2018/U6lWmW1yPxrQA8cO5urb.jpg 9 میلیمتر 138.000 ريال
3 موتور ساعت روان گرد تایمر 11 میل موتور ساعت روان گرد تایمر 11 میل روان گرد products/September2018/frJjqmSHhqxwVMwCsgNp.jpg 11 میلیمتر 143.000 ريال
4 موتور ساعت روان گرد تایمر 20 میل موتور ساعت روان گرد تایمر 20 میل روان گرد products/September2018/6VNjqoWYVQCMQXiID3J4.jpg 20 میلیمتر 148.000 ريال
5 موتور ساعت روان گرد تایوان موتور ساعت روان گرد تایوان روان گرد products/September2018/YCvngpTSHtzj8xzgcGlr.jpg 5.5 میلیمتر 148.000 ريال
6 موتور ساعت تیک تاک تایوان موتور ساعت تیک تاک تایوان تیک تاک products/September2018/iccT1ZMcDup75wziarXb.jpg 5.5 میلیمتر 78.000 ريال
7 موتور ساعت گیربکسی تیک تاک تایوان موتور ساعت گیربکسی تیک تاک تایوان تیک تاک products/September2018/1Fzbik5s7XgUNo1Yyqzd.jpg 5.5 میلیمتر 580.000 ريال
23 پاندول پاندول 80.000 ريال